2004 Jižní Slovensko

Další ze zahraničních týdenních exkurzí pořádaná katedrou biologie a ekologické výchovy na PedF UK nás zavedla na Cerovou vrchovinu a do Slovenského krasu. Cerová vrchovina, která se jmenuje podle porostů dubu ceru (Quercus cerris) je sopečného původu. Jednou z geologických zajímavostí je vypreparovaný sopečný sopouch v obci Hajnáčka. Na konci dubna jsme ve Slovenském krasu měli možnost spatřit množství rozkvetlých hlaváčků jarních (Adonis vernalis). Slovensko má mnoho přístupných jeskyní, jejichž existence je vázána právě na kras. Navštívili jsme několik z nich: Jeskyni Domica, Ochtínskou aragonitovou jeskyni a Gombaseckou jeskyni, kterí tvoří jeden systém s výše položenou Silickou ladnicí.

Kontakt

Mgr. Jindřich Částka Kvasejovice 39
25791 Sedlec - Prčice
777663153 budul1@centrum.cz