Chemie

24. 5.

Karboxylové kyseliny v domácnosti, estery, soli karboxylových kyselin, uč. str. 104 - 109

17. 5.

Formaldehyd, aceton, Karboxylové kyseliny, uč. str. 100 - 103

14. 5.

Projekt alkohol - obhajoba

10. 5.

Projekt Alkohol - tvorba

7. 5.

Obhajoba projektu voda

Zadání dalšího projektu - alkohol

3. 5.

Alkoholy, uč, str. 94, 95

2. 5.

Projekt voda - tvorba posterů

30. 4.

Projekt voda - tvorba posterů

26. 4.

Projekt voda - návrh, příští hodinu (v úterý 30. 4. budeme spracovávat poster)

23. 4.

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků, uč. str. 90 - 93

12. 4. 

Nezkreslená věda

9. 4.

LP - recyklace odpadů

5. 4.

Sulfidy, uč. str. 88 - 89

2. 4.

Písemná práce

29. 3.

Oxidy - oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid vápenatý

Příští hodinu budeme psát velkou písemku z témat v učebnici str. 52 - 85

26. 3.

Chemické člověče nezlob se

22. 3.

Chemické člověče nezlob se (procvičování názvosloví oxidů)

19. 3.

Opakování názvosloví anorganické chemie

8. 3.

Zlato, stříbro, platina, titan, uč. str. 74 - 75

Str. 76 - 77 je věnována názvosloví halogenidů - to máme probráno, takže je přeskočíme.

 

7. 3. 

Železo, hliník, těžké kovy, uč. str. 70 - 73

1. 3.

Laboratorní práce  - reaktivita kovů

26. 2.

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin, uč. str. 68 - 70

22. 2.

Výfukové plyny, uč. str. 62 - 63, Polovodiče - polokovy - uč. str. 64 - 67.

Od příští hodiny budeme psát malé písemky na střídačku již ze všeho - značky, halogenidy, oxidy, sulfidy, kyseliny, hydroxidy a jednoduché uhlovodíky.

12. 2.

Paliva, uč. str. 60 - 61

Pracovní listy (názvosloví anorganické chemie)

7. 2.

Aromatické uhlovodíky, uč. str. 58 - 59

5. 2. 

Uhlovodíky s násobnou vazbou, uč. str. 56 - 57

29. 1.

Různé typy vzorců uhlovodíků, plynné a kapalné uhlovodíky. uč. str. 54 - 55

25. 1.

Uhlí, uč. str. 52 - 53

Příští hodinu bdeme psát z názvů a strukturních vzorců deseti nejjednodušších uhlovodíků :

methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan

22. 1.

Uhlík, uč. str. 50 - 51

11. 1.

Písemná práce

8. 1.

Opakování na páteční písemnou práci

4. 1.

Kyselina uhličitá, zásady, pH, uč. str. 42 - 49

Příští hodinu budeme opakovat na písemnou práci, která bude v pátek 11. 1. Bude z témat v učebnici str. 30 - 49

21. 12.

LP - určování pH roztoků

18. 12.

Kyseliny - dusičná, siřičitá, uhličitá a další, uč. str. 42 - 43

11. 12.

Kyselina sírová a kyselina dusičná, uč. str. 40 - 41

7. 12.

Kyseliny - úvod, uč. str. 38 - 39

4. 12.

Vzorce anorganických sloučenin, není v učebnici.

30. 11

Halogeny, uč. str. 36, 37

20. 11.

Vodík, uč. str. 34 - 35

Příští hodinu budeme psát malou písemku z názvosloví oxidů a sulfidů a budu zkoušet z koncovek oxidačních čísel

16. 11.

Názvosloví oxidů a sulfidů. 

Příští hodinu budeme psát malou písemku z názvosloví oxidů a sulfidů a budu zkoušet z koncovek oxidačních čísel

15. 11.

Názvosloví oxidů a sulfidů. Není v učebnici

Příští hodinu budeme psát z názvosloví halogenidů

6. 11.

Písemná práce

Příští hodinu budeme psát z názvosloví halogenidů

2. 11.

Opakování na písemnou práci

Příští hodinu budueme psát z následujících témat: Pojmy v chemii, vlastnosti látek, oddělování složek směsí, Stavba atomu, PSP, složení vzduchu, značky chemických prvků a názvosloví halogenidů

23. 10.

Názvosloví anorganických sloučenin, Není v učebnici.

Příští hodinu budeme psát z názvosloví halogenidů.

19. 10.

Složení vzduchu, uč. str. 30 - 31

18. 10.

Názvosloví anorganických sloučenin - koncovky oxidačních čísel, názvosloví halogenidů. Není v učebnici.

16. 10.

Molekuly, chemické reakce, uč. str. 26 - 29

Další značky prvků:Os - osmium, U - uran, Ar - argon, Rn - radon

12. 10.

Elektronegativita, uč. str. 14 - 25, 

Další značky prvků - Se - selen, F - fluor, Cl - chlor, At - astat

5. 10.

Chemická vazba, molekuly, uč. str. 22 - 23

Další značky prvků: Co - kobalt, Ni - nikl, As - arsen, Sb - antimon

2. 10.

Částicové složení látek, Periodická soustava prvků - uč. str.18 - 21

Další značky prvků: Ra - radium, Au - zlato, Ge - germanium, Ne - neon

Další značky prvků: Mn - mangan, Pt - platina, Hg - rtuť, Sn - cín

18. 9.

Druhy směsí a metody oddělování složek směsí, uč. str. 14 - 17

Další značky prvků: Cr - chrom, W - wolfram, Br - brom, He - helium

K - draslík, Ti - titan, B - bór, C - uhlík, N - dusík, P - fosfor, Ag - stříbro, I - jód

14. 9.

Elektrická vodivost látek a jejich nebezpečnost, uč. str. 10 - 13

Další značky prvků na příští písemku: Ca - vápník, Zn - zinek, Si - křemík, Pb - olovo
 

11. 9.

Co je chemie, vlastnosti látek, uč. str. 6 - 9. Na příští hodinu se naučte následující značky a názvy prvků:

H - vodík, Na - sodík, O - kyslík, Al - hliník

 

7. 9.

Úvod do chemie, řád učebny a laboratorní řád, pravidla výuky. Na příští hodinu se naučte následující značky a názvy prvků:

Fe - železo, Cu - měď, S - síra, Mg - hořčík

Kontakt

Mgr. Jindřich Částka Kvasejovice 39
25791 Sedlec - Prčice
777663153 budul1@centrum.cz