Přírodopis

23. 5.

Test - ontogeneze, fylogeneze, genetika

16. 5.

Fylogeneze člověka - dokončení, učebnice str. 48 - 49

Příští hodinu budeme psát test z témat Genetika, ontogeneze a fylogeneze

9. 5.

Test savci biomů světa

Fylogeneze člověka - úvod, uč. str. 46 - 47

2. 5.

Porod a fáze života do pozdního stáří - uč. str. 111

25. 4.

Ontogeneze člověka - početí a těhotenství

11. 4.

Vědy související s člověkem, Genetika, uč. str. 45

4. 4.

Vyhynulí savci, savci vázaní na člověka. Prezentace

28. 3.

Savci moří a oceánů, savci tajgy. Prezentace

21. 3.

Savci pouští, savci polárních oblastí. Prezentace

7. 3.

Savci lesů mírného pásma, savci stepí mírného pásma. Prezentace

28. 2.

Savci savan a subtropů. Prezentace

21. 2.

Písemný opakovací test. Pokud si příští hodinu určení žáci nepřipraví prezentaci, budeme psát znovu.

14. 2. 

Savci tropických deštných pralesů. Prezentace

7. 2.

Chování živočichů - vzorová prezentace, učivo dle učebnice na str. 42 - 44

31. 1.

Rozdělení témat prezentací s předpokládaným datem odprezentování:

14. 2.     Savci tropických deštných lesů - Nachtigal, Savci savan - Hrstka

21. 2.    Savci pouští - Hrazánková, Savci subtropických oblastí - Poslušný

28. 2.    Savci lesů mírného pásu - Papež, Savci stepí mírného pásu - Hejhal

7. 3.       Savci Tajgy - Valovičová, Savci tundry - Beran

21. 3.    Savci polárních oblastí - Heranová, Savci moří a oceánů - Kolací

28. 3.    Savci vázaní na člověka - Halašová, Savci vyhynulí - Cibulková

V případě, že bude někdo na svůj termín chybět, bude mít prezentaci člověk, který v seznamu následuje.

Ve čtvrtek 7. 2. budu mít vzorovou prezentaci já - prezentace bude na 15 minut. Obrázky budou pouze ilustrační, výklad provede sám žák, včetně diktování stručných poznámek  o tématu svým spolužákům. Prezentaci může doprovázet maximálně pětiminutové video. Žák může mít poznámky do kterých se v případě potřeby podívá, ale nebude je číst.  

24. 1.

Film život savců podle Davida Attenborougha, díl 4. - hlodavci + test k filmu

10. 1.

Zkoušení, Savci biomů světa, uč. str. 39

3. 1.

Lidoopi - uč. str. 38

Příští hodinu budu opět zkoušez z níže uvedeného učiva

20. 12.

Primáti - poloopice, opice, uč. str. 36 - 37

Od příští hodiny budu zkoušet z témat od strany 25 do strany 37 v učebnici.

13. 12.

Sudokopytníci, uč. str. 33 - 35

6. 12.

Film savci 1. (David Attenborough)

29. 11.

Lichokopytníci, sudokopytníci, uč. str. 32 - 33.

22. 11.

Chobotnatci - úvod, uč. str. 31

Film Krev + test

15. 11.

Ploutvonožci, kytovci, uč. str. 29 - 30.

Příští hodinu budeme psát malou písemku z otázek v učebnici str. 19 - 28. a ze zástupců jednotlivých skupin.

8. 11.

Zkoušení

Psovití, kočkovití, lasicovití, medvědovití, uč. str. 25 - 28

1. 11.

Zkoušení

Hlodavci, zajíci, šelmy, uč. str. 22 - 25

25. 10.

Hmyzožravci, letouni, chudozubí, uč. str. 18 - 21

Od příští hodiny budu zkoušet - nejprve beru dobrovolníky, pak namátkou

18. 10.

Živorodí - vačnatci, uč. str. 16 - 17.

Příští hodinu budeme psát z otázek z učebnice na stranách 14 - 17

11. 10.

Systém savců, Vejcorodí. Uč. str. 14 - 15

4. 10.

Rozmnožovací soustava savců, uč. str. 13

27. 9.

Vnitřní stavba těla savců, uč. str. 12 - 13.

Na příští hodinu si připravte odpovědi na otázky z dnes probraného učiva - stavba a funkce jednotlivých orgánových soustav mimo soustavy rozmnožovací

20. 9.

Savci - úvod, společné znaky savců, vývoj savců, adaptace savců, uč. str. 8 - 11

Na příští hodinu si připravte odpovědi na otázky na stranách 8 - 11 na malou opakovací písemku.

13. 9.

Úvod do přírodopisu, opakování. Na příští hodinu se připravte na malou opakovací písemku z otázek v učebnici na str. 7.

 

 

 

Kontakt

Mgr. Jindřich Částka Kvasejovice 39
25791 Sedlec - Prčice
777663153 budul1@centrum.cz