2003 Krym

Pod záštitou meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy s Moskevskou státní univerzitou M. V. Lomonosova jsme vykonali cestu na Ukrajinský poloostrov Krym, kde bylo naším cílem seznámit se s geologií pohoří na jihu poloostrova. Hornatá část poloostrova zaujímá asi pětinu jeho celkové rozlohy a co do geologie je zajímavá svými druhohorními křídovými a třetihorními uloženinami. Součástí expedice byl nejen geologický a paleontologický průzkum, ale i návštěva měst jako Sevastopol, Balaklava, Bachčisaraj, Jalta, aj. Geologická náplň expedice se tak prolínala s poznáváním historie poloostrova, která je vzhledem k jeho strategické poloze velmi bohatá. Podíváme se tedy na nejrůznější paleontologická naleziště, ale i do míst, kde pod nadvládou Tatarů vyrostla bohatá skalní města. Součástí pobytu byla i návštěva chánského paláce v Bachčisaraji, kde je možné vidět slavnou fontánu slz z Puškinových básní.

Kontakt

Mgr. Jindřich Částka Kvasejovice 39
25791 Sedlec - Prčice
777663153 budul1@centrum.cz