2014 Orchideje Ölandu

Čtvrtá cesta na ostrov Öland byla naplánovaná na měsíc červen, kdy je severská příroda většinou v plném květu. Vápencové podloží na Ölandu tvoří příhodné podmínky pro kvetení mnoha druhů vstavačovitých rostlin. Od konce května do začátku srpna tady můžeme nalézt 35 druhů rozkvetlých orchidejí. Každý z druhů má maličko rozdílnou dobu kvetení. My jsme na začátku června měli to štěstí spatřit např. tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač vojenský (Orchis militaris) a mnoho dalších. Prošli jsme se několikrát rozkvetlou Alvarskou planinou, která má zjara neobyčejné kouzlo. Nekochali jsme se pouze botanikou, ale nahlédli jsme i do severské historie, když jsme jak ve Švédsku, tak v Dánsku navštívili významná archeologická naleziště.

Kontakt

Mgr. Jindřich Částka Kvasejovice 39
25791 Sedlec - Prčice
777663153 budul1@centrum.cz